Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Ngày đăng: 06-Jan-2017 15:01:36
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình là gì. Công tác này có vai trò quan trọng như thế nào đến toàn bộ công trình xây dựng?. Và để trở thành 1 kỹ sư giám sát thi công xây dựng cần có những yêu cầu và chuẩn mực

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Điện thoại:0977 10 20 45

Email: nghiatrankts@gmail.com

Liên hệ tư vấn