Thi công xây dựng

Lập dự án , quản lý dự án

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:23:39
Lập dự án, quản lý dự án

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:19:22
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Kinh doanh vật liệu xây dựng

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:13:02
Kinh doanh vật liệu xây dựng

Hệ thống cấp thoát nước

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:12:14
Hệ thống cấp thoát nước

Hệ thống cấp điện

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:11:37
Hệ thống cấp điện

Đúc ép cọc Bê tông cốt thép – Cọc khoan nhồi

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:11:01
Đúc ép cọc Bê tông cốt thép – Cọc khoan nhồi

Gia công công cơ khí xây dựng

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:09:15
Gia công công cơ khí xây dựng

Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:08:11
Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thi công công trình giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:05:56
Thi công công trình giao thông - Hạ tầng kỹ thuật

Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngày đăng: 28-Jan-2017 21:04:42
Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Thiết kế xây dựng

Ngày đăng: 01-Aug-2016 16:48:52
Bên cạnh những thiết kế đẹp mắt, giai đoạn thi công xây dựng chính là yếu tố quan trọng nhất để hoàn thành một ngôi nhà hoàn chỉnh.

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Điện thoại:0977 10 20 45

Email: nghiatrankts@gmail.com

Liên hệ tư vấn