Hỗ trợ về pháp lý

Tư vấn đầu tư dự án

Ngày đăng: 28-Jan-2017 17:19:05
Dịch vụ hồ sơ pháp lý xin cấp Giấy phép đầu tư dự án; thủ tục giao đất dự án đối với các dự án liên quan đến bất động sản của doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tư vấn hồ sơ pháp lý nhà đất

Ngày đăng: 28-Jan-2017 17:15:55
Xin phép xây dựng công trình; thủ tục hoàn công; sở hữu công trình. Thực hiện các thủ tục pháp lý hoàn công để hợp thức hóa, mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Điện thoại:0977 10 20 45

Email: nghiatrankts@gmail.com

Liên hệ tư vấn