Hơn 332 nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 2017-01-28 21:52:10 - Lượt xem: 592

Trong đó, ngân sách trung ương là 7.374 tỷ đồng, tương đương 2,2%, ngân sách địa phương 23.193 tỷ đồng (7%) và các nguồn vốn huy động từ chương trình, dự án (4,7%), tín dụng (78,3%) doanh nghiệp (3,1%), người dân đóng góp (4,7%)...

Ảnh minh họa.

Hiện cả nước đã có 2.235 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, tương đương 25,7% tổng số xã và 30 đơn vị cấp huyện được công nhận NTM. Năm 2017, cả nước phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt NTM lên 28-30% và 35 huyện đạt chuẩn; giảm 111 xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống còn 150 xã; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh lên 90%; tỷ lệ hộ dân nông thôn có nhà vệ sinh theo quy định là 69%; tỷ lệ hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh trên 50%...

 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7054/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 và năm 2015 kéo dài thời hạn sang năm 2016. Theo đó, điều chỉnh giảm vốn 83 dự án, kinh phí hơn 1.910 tỷ đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 31 dự án và bổ sung cho chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới, kinh phí 879,3 tỷ đồng. Sử dụng vốn từ điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2016 là 1.030 tỷ đồng để bù đắp ngân sách thành phố đã ứng giao kế hoạch đầu năm cho 26 công trình trọng điểm của thành phố.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư năm 2015 kéo dài thời hạn sang năm 2016, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 74 dự án, với kinh phí 329,1 tỷ đồng. Đối với phần vốn giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm thực hiện giải ngân theo cơ chế linh hoạt, điều chỉnh giảm 687 tỷ đồng; kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 482,5 tỷ đồng cho phép thực hiện đối với 23 dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2011-2015... Cùng với đó, thành phố yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ dự án; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí.

Cùng danh mục Tin tức

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Điện thoại:0977 10 20 45

Email: nghiatrankts@gmail.com

Liên hệ tư vấn