Thiết kế xây dựng

Biệt thự bình dương

Biệt thự bình dương

Nhà Anh Bình Tân Uyên

Nhà Anh Bình Tân Uyên

Thiết kế nhà phố - Anh Lâm Bình Dương

Thiết kế nhà phố - Anh Lâm Bình Dương

Nhà Anh Nam Hiệp Thành Thủ Dầu Một

Nhà Anh Nam Hiệp Thành Thủ Dầu Một

Nhà Anh Tân K8 hiệp thành

Nhà Anh Tân K8 hiệp thành Bình Dương

Nhà Anh Trí - Sở Sao Bình Dương

Nhà Anh Trí - Sở Sao Bình Dương

Nhà anh Nam quận 10

Nhà anh Nam quận 10, Hồ Chí Minh

Thiết kế nhà Bác Xuân - Phước Vĩnh Phú Giáo

Nhà Bác Xuân - Phước Vĩnh Phú Giáo

Bản vẻ nhà cô Nhàn - Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bản vẻ nhà cô Nhàn - Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Nhà cô Nhàn - Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Nhà cô Nhàn - Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thiết kế nhà Thầy Hải ở Kiên Giang

Thiết kế nhà Thầy Hải ở Kiên Giang

Trường mầm non

Trường Mầm Non

Bệnh viện đa khoa

Thiết kế bệnh viện đa khoa

Nhà phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Nhà phố Thủ Dầu Một Bình Dương

Trang trí nội thất

Trang trí nội thất

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Điện thoại:0977 10 20 45

Email: nghiatrankts@gmail.com

Liên hệ tư vấn